Praca w Inter Cars

Inter Cars SA jest polską firmą od lat będącą na pozycji lidera na rynku dystrybucji części do samochodów. Wciąż dynamicznie się rozwija, niezmiennie gwarantuje: stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia, regularne, terminowe wynagrodzenie, umożliwienie utrzymania balansu pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym, atrakcyjna oferta świadczeń socjalnych i dbałość o bezpieczeństwo pracowników.
To dzięki naszym pracownikom możemy cieszyć się wysoką pozycją w Europie. Wielu z nich pracuje od początku powstania firmy i bardzo często Inter Cars jest pierwszym i jedynym przez długie lata miejscem pracy.
Prowadzimy wiele projektów rozwojowych dla naszych pracowników.
Inter Cars został zwycięzcą konkursu! HR INNOVATOR 2016! Jury nagrodziło projekt „Autostrada Rozwoju” dla kadry zarządzającej i sił sprzedaży spółki.
W 2017 Inter Cars S.A. został wyróżniony przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania KadramiCertyfikatem HR Najwyższej Jakości

Oferty pracy

Enterprise Architect

 • Miejsce pracy:
  Warsaw
Dodano dnia: 12.10.2018
Inter Cars is the biggest importer and distributor of automotive spare parts for passenger cars and commercial vehicles in the Middle and Easter Europe. Our product range also includes garage equipment, especially tools for servicing, repairing and maintaining cars and also motorcycle spare parts and tuning parts.

Read more on: http://www.intercars.eu
Responsibilities:

- Creation and maintenance of architectural documentation of the organization, including the infrastructure, application and business layer and links between them.
- Supporting other departments and projects in matters related to architecture and technology.
- Supervising the consistency of everyday IT activity with a long-term strategy.
- Co-creation and control of the implementation of principles and recommendations concerning the development of architecture.
- Active analysis of potential risks, improvements and development opportunities.
- Occasional (several times a year) business trips to EU countries.
Requirements:

- At least 5 years of experience in the development, implementation and/or architecture of IT systems.
- Excellent knowledge of software and IT infrastructure technologies, including issues such as web applications, databases, system integration, security, server and network infrastructure and cloud solutions.
- Good understanding of the basics of medium and large organizations, business processes and project management.
- Developed analytical skills, also in cooperation with people with limited technical knowledge.
- Ability to model IT systems and business processes in UML, BPMN and ArchiMate notations.
- Excellent communication skills, teamwork skills and a sense necessary to act in a large organization.
- Pragmatic approach and ability to reach compromises.
- Independence, diligence and accuracy.
- Fluency both in spoken and written English.

Additional Knowledge/Skills:

- Experience in software development projects, including understanding of internal system architecture and programming.
- Computer science education and understanding of the basics of computer science theory.
- Knowledge of Sparx Enterprise Architect tool.
- Leadership skills and experience in team management.
- Experience in the automotive, logistics or distribution industry.
We offer:

- Work on interesting projects in the field of digital transformation in a large European company.
- Opportunity to participate in international projects.
- Convenient location in Warsaw (Rondo Daszyńskiego metro station).
- High independence in action and the ability to implement one's own ideas.
- Attractive remuneration.

The data controller is Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. The data controller has appointed a Data Protection Officer available at iod@intercars.eu. Provision of your personal data is voluntary and required to participate in the recruitment process. Failure to provide your personal data will prevent you from participating in it. Your personal data shall be stored for the purposes of the recruitment process (legal basis: processing necessary to take action as requested by the persons to whom such data relates, prior to conclusion of a contract). The data shall be stored until the completion of the recruitment process. Each person is entitled to demand access to their personal data, rectify it, remove it, restrict its processing or transfer it. Each person is entitled to object to the processing of their personal data, file a complaint to the supervising authority and withdraw their consent at any time without affecting the legality of the processing performed prior to such withdrawal. Each person is entitled to object to the processing of their personal data based on a legally valid interest of the data controller, as well as object to the processing of their personal data for marketing purposes.

Sprzedawca-Rynek Pojazdów Ciężarowych

 • Miejsce pracy:
  Garwolin
Dodano dnia: 11.10.2018
Inter Cars S.A. lider na rynku dystrybucji części samochodowych, członek europejskiego stowarzyszenia dystrybutorów ATR, do oddziału w Garwolinie poszukuje kandydatów z doświadczeniem lub pasjonatów motoryzacji na stanowisko:
Sprzedawca-Rynek Pojazdów Ciężarowych
Zadania:
• Obsługa Klienta w zakresie sprzedaży części zamiennych i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
• Informowanie Klientów o dostępnej ofercie firmy, w tym o aktualnych promocjach,
• Kreowanie dobrego wizerunku firmy
Oferujemy:
• Możliwość rozwoju zawodowego,
• Ciekawą pracę w dynamicznym zespole specjalistów i przyjazną atmosferę pracy,
• Stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie
Wymagania:
• Znajomości budowy pojazdów ciężarowych i osobowych (minimum w podstawowym zakresie),
• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
• Wykształcenie minimum średnie (mile widziane z zakresu mechaniki pojazdowej),
• Umiejętność obsługi komputera,

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

Architekt Korporacyjny

 • Miejsce pracy:
  Warszawa, ul. Giełdowa 7/9
Dodano dnia: 10.10.2018
Inter Cars to ponad 500 oddziałów w 16 krajach, ponad setka aplikacji w środowisku IT. W związku z dynamicznym rozwojem, tak samego biznesu jak i naszego środowiska informatycznego, Inter Cars S.A. buduje zespół odpowiedzialny za architekturę korporacyjną całej grupy kapitałowej.
Tak złożone środowisko stawia przed architektami i analitykami wiele interesujących wyzwań!

Chcesz dowiedzieć się więcej na nasz temat? Wejdź na www.intercars.eu

Dołącz do naszego zespołu jako:
Zakres obowiązków:

• Tworzenie i utrzymanie dokumentacji architektonicznej organizacji, w tym warstwy infrastrukturalnej, aplikacyjnej i biznesowej oraz powiązań między nimi.
• Wspieranie innych działów oraz projektów w sprawach dotyczących architektury i technologii.
• Nadzór nad spójnością codziennej działalności IT z długofalową strategią.
• Współtworzenie i kontrola realizacji zasad i rekomendacji dotyczących rozwoju architektury.
• Aktywna analiza potencjalnych ryzyk, usprawnień i możliwości rozwoju.
• Okazjonalne (kilka razy w roku) wyjazdy służbowe do krajów Unii Europejskiej.
Wymagane:

• Co najmniej 5 lat doświadczenia w rozwoju, wdrażaniu i/lub architekturze systemów IT.
• Doskonała znajomość technologii związanych z oprogramowaniem i infrastrukturą IT, w tym zagadnień takich jak aplikacje webowe, bazy danych, integracja systemów, bezpieczeństwo, infrastruktura serwerowa i sieciowa oraz rozwiązania chmurowe.
• Dobre zrozumienie podstaw działania średnich i dużych organizacji, procesów biznesowych oraz prowadzenia projektów.
• Rozwinięte zdolności analityczne, również we współpracy z osobami o ograniczonej wiedzy technicznej.
• Umiejętność modelowania systemów informatycznych i procesów biznesowych w notacjach UML, BPMN i ArchiMate.
• Doskonała komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej oraz wyczucie niezbędne do działania w dużej organizacji.
• Pragmatyczne podejście i zdolność osiągania kompromisów.
• Samodzielność, sumienność i dokładność.
• Swobodna komunikacja w języku angielskim, w mowie i w piśmie.

Mile widziane:

• Doświadczenie w projektach rozwoju oprogramowania, w tym zrozumienie wewnętrznej architektury systemów oraz programowania.
• Wykształcenie informatyczne i zrozumienie podstaw teorii informatyki.
• Znajomość narzędzia Sparx Enterprise Architect.
• Zdolności przywódcze i doświadczenie w zarządzaniu zespołami.
• Doświadczenie w branży motoryzacyjnej, logistycznej lub dystrybucyjnej.
Oferujemy:

• Pracę w interesujących projektach z zakresu transformacji cyfrowej w dużej europejskiej firmie, funkcjonującej z sukcesami w 16 krajach.
• Możliwość udziału w międzynarodowych przedsięwzięciach.
• Wygodną lokalizację w Warszawie, przy metrze Rondo Daszyńskiego.
• Dużą samodzielność w działaniu i możliwość realizacji własnych pomysłów.
• Atrakcyjne wynagrodzenie.

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

Młodszy Przedstawiciel Handlowy

 • Miejsce pracy:
  Sokołów Podlaski
Dodano dnia: 08.10.2018
Filia Sokołów Podlaski poszukuje kandydatów na stanowisko:
Młodszy Przedstawiciel Handlowy
Opis stanowiska:
• Opieka nad klientami w powierzonym regionie (obecni klienci oraz pozyskiwanie nowych)
• Przygotowywanie ofert handlowych
• Budowanie relacji z klientami opartych o partnerską współpracę
• Kreowanie dobrego wizerunku firmy
Kandydatom oferujemy:
• Stabilne warunki zatrudnienia
• Swobodę działania - promujemy kreatywnych, skutecznych ludzi
• Nowoczesne narzędzia pracy
• Realne możliwości awansu i wzrostu zarobków w krótkim okresie czasu
• Szacunek członka najlepszego Zespołu w branży - mamy swoje oddziały w całej Europie, a Ty możesz być i rosnąć razem z nami
Od kandydatów oczekujemy:
• Entuzjazmu i zaangażowania
• Chęci do nauki
• Znajomości lokalnego rynku motoryzacyjnego (mile widziane, ale nie obowiązkowe)
• Znajomości budowy pojazdów osobowych (minimum w podstawowym zakresie)
• Prawa jazdy kategorii B
• Umiejętność pracy z komputerem i aplikacjami mobilnymi Android

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

Sprzedawca

 • Miejsce pracy:
  Marki
Dodano dnia: 08.10.2018
Filia Marki zatrudni:
Sprzedawcę
Opis stanowiska -
obsługa klienta w zakresie sprzedaży
informowanie klientów o dostępnej ofercie handlowej
Wymagania:
doświadczenie w sprzedaży części do samochodów osobowych/ciężarowych
znajomość budowy pojazdów mechanicznych
dobra znajomość lokalnego rynku motoryzacyjnego
odporność na stres
komunikatywność
Oferujemy:
pełne wdrożenie
stabilne zatrudnienie

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w JAG Sp. z o.o. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1) informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 21, 03-236 Warszawa. 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w JAG Sp. z o.o. zgodnie z art. 22’ Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tj. na podstawie zgody oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych. 3. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji i selekcji lub do momentu cofnięcia zgody. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. 6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Kierownik Filii, inicjujący proces rekrutacyjny, Zarząd Spółki, Dyrektorzy Spółki oraz Dział Personalny. 8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych

Pracownik gospodarczy

 • Miejsce pracy:
  Zakroczym - Swobodnia
Dodano dnia: 08.10.2018
Dział Zarządzania Nieruchomości poszukuje kandydatów do utrzymania prawidłowego funkcjonowania obiektu biurowego i magazynowego w Centrum Logistyczne w Swobodni na stanowisko:
Pracownik gospodarczy
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
• Utrzymanie porządku na terenie firmy i dookoła budynku na placach manewrowych, drogach, parkingach i trawnikach
• Utrzymanie porządku w obrębie ramp i bram załadowczych
• Odśnieżanie ramp, bram, dróg, placów manewrowych, parkingów i chodników
• Realizacja drobnych prac konserwacyjnych.W uzgodnieniu z Administratorem i Konserwatorem
• Wsparcie pracy działów Administracji, Technicznego i Inwestycji
• Praca dwumianowa.
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie
- ubranie robocze, ekwiwalent na pranie
- stabilne zatrudnienie
- przyjazną atmosferę pracy
- dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej
- pracownicze ubezpieczenia Grupowe
- kartę Multisport
Wymagania:
gotowość do pracy fizycznej
mile widziana "złota rączka"
wykształcenie min. zawodowe
kultura osobista

Administratorem danych osobowych jest ILS sp. z o.o., ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn, 22 713 93 00, info@ilslogistics.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@intercars.eu. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w prowadzonym procesie rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego

Recepcjonistka / Recepcjonista (jęz. angielski)

 • Miejsce pracy:
  Cząstków Mazowiecki
Dodano dnia: 08.10.2018
Dołącz do naszego zespołu! Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:
Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:
Bieżąca obsługa recepcji oraz spotkań służbowych
Obsługę centrali telefonicznej
Zarządzanie salami konferencyjnymi
Zarządzanie kalendarzem spotkań firmowych
Zarządzanie korespondencją wychodzącą i przychodzącą
Dbanie o właściwy wizerunek firmy oraz wygląd recepcji, estetykę i porządek w biurze
Oferujemy:
Pełne wsparcie we wdrożeniu do obowiązków
Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
Możliwość zdobycia dużego doświadczenia
Dalszego rozwoju w strukturach Grupy Kapitałowej
Umowę o pracę - na zastępstwo
Wykorzystywanie znajomości języka angielskiego w codziennej pracy
Dużą samodzielność
Pracę na zmiany w godz 8-16 i 10-18
Oczekujemy:
Dobrej znajomości języka angielskiego (B1/B2)
Obowiązkowości i zaangażowania w powierzone zadania
Dobrej znajomości obsługi takich programów jak: pakiet MS Office
Umiejętności obsługi urządzeń biurowych
Wysokiej kultury osobistej
Skrupulatności i terminowości w wykonywaniu zadań
Mile widziane doświadczenie w pracy z ludźmi

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

Sprzedawca - Rynek Pojazdów Osobowych i Ciężarowych

 • Miejsce pracy:
  Bolesławiec, Jelenia Góra, Legnica, Świdnica, Wrocław, Wałbrzych
Dodano dnia: 05.10.2018
W ramach rozwoju Grupy Filialnej Wrocław poszukujemy osób na stanowisko
Sprzedawca - Rynek Pojazdów Osobowych i Ciężarowych
Co możemy Ci zaoferować?
• Intensywny proces wdrożenia przygotowujący do samodzielnej pracy na stanowisku
• Bogaty pakiet szkoleń w zakresie rozwoju umiejętności specjalistycznych
• Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę z możliwością nawiązania długotrwałej współpracy
• Wynagrodzenie: podstawa + premia uzależniona od wyników
• Swobodę działania - lubimy kreatywnych, skutecznych ludzi
• Niezbędne narzędzia do pracy: telefon, komputer
• Zniżkę na asortyment dostępny w ofercie firmy
Bądź na tak, jeśli:
• Posiadasz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• Znasz lokalny rynek motoryzacyjny
• Znasz budowę pojazdów ciężarowych lub osobowych
• Masz optymistyczne podejście do świata i ludzi
• Poruszanie się po środowisku MS Office nie sprawia Ci trudności
Twoje przyszłe zadania:
• Obsługa klienta w zakresie sprzedaży części zamiennych i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
• Budowanie relacji z klientami opartych o partnerską współpracę
• Kreowanie dobrego wizerunku firmy
• Informowanie klientów o dostępnej ofercie firmy, w tym o aktualnych promocjach

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inter Motors Dolny Śląsk, Bażancia 25, 51-417 Wrocław, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), tj. z dnia 26.06.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.))." Administratorem danych osobowych jest Inter Motors Dolny Śląsk, Bażancia 25, 51-417 Wrocław, Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Przedstawiciel handlowy - Rynek Pojazdów Osobowych i Ciężarowych

 • Miejsce pracy:
  Bolesławiec, Długołęka, Jelenia Góra, Legnica, Świdnica, Wrocław, Wałbrzych, Rawicz
Dodano dnia: 05.10.2018
W ramach rozwoju Grupy Filialnej Wrocław poszukujemy osób na stanowisko:
Przedstawiciel handlowy - Rynek Pojazdów Osobowych i Ciężarowych
Co możemy Ci zaoferować?
• Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę współpracy z możliwością nawiązania długotrwałej współpracy
• Wynagrodzenie: podstawa + premia uzależniona od wyników
• Swobodę działania – lubimy kreatywnych, skutecznych ludzi
• Niezbędne narzędzia do pracy: telefon, laptop, tablet, samochód służbowy
• Bogaty pakiet szkoleń w zakresie rozwoju umiejętności specjalistycznych
• Możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobywania nowych doświadczeń w ramach struktury organizacyjnej
• Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i wiele innych inicjatyw organizowanych dla pracowników (np. akcje sportowe, integracyjne)
• Zniżkę na asortyment dostępny w ofercie firmy
Bądź na tak, jeśli:
• Posiadasz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• Znasz lokalny rynek motoryzacyjny
• Znasz budowę pojazdów ciężarowych lub osobowych
• Posiadasz prawo jazdy kategorii B
• Masz optymistyczne podejście do świata i ludzi
• Poruszanie się po środowisku MS Office nie sprawia Ci trudności
Twoje przyszłe zadania:
• Budowanie i podtrzymywanie trwałych relacji handlowych z istniejącymi klientami
• Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów i budowanie swojej bazy
• Obsługa klienta w zakresie sprzedaży części zamiennych i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
• Monitoring i analiza rynku pod kątem szans sprzedażowych
• Przygotowywanie ofert handlowych
• Budowanie relacji z klientami opartych o partnerską współpracę
• Raportowanie pracy w CRM
• Kreowanie dobrego wizerunku firmy

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inter Motors Dolny Śląsk, Bażancia 25, 51-417 Wrocław, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), tj. z dnia 26.06.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.))." Administratorem danych osobowych jest Inter Motors Dolny Śląsk, Bażancia 25, 51-417 Wrocław, Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Kierownik sprzedaży hurtowej

 • Miejsce pracy:
  Warszawa, ul. Pelikanów 18
Dodano dnia: 04.10.2018
Chcesz dołączyć do naszego zespołu sprzedaży części zamiennych i akcesoriów do motocykli?
Zaaplikuj na stanowisko:
Kierownik sprzedaży hurtowej
Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za:
realizację wyznaczonych celów budżetowych oraz podejmowanie działań mających na celu wsparcie i zwiększenie sprzedaży
koordynowanie i monitorowanie pracy podległego zespołu
podnoszenie standardów jakościowych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu satysfakcji klienta
monitorowanie konkurencyjności portfela produktów na rynku motocyklowym
udział w projektach strategicznych związanych z rozbudową kanałów sprzedaży
bezpośredni kontakt i budowanie relacji z klientami
Zapewniamy:
ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się grupie kapitałowej
motywujące wynagrodzenie połączone z osiąganymi wynikami
udział w ciekawych projektach
możliwość wdrażania swoich pomysłów
codzienną dawkę pozytywnej energii
wyjazdy na najlepsze motocyklowe imprezy świata
Aplikuj do nas, jeśli:
posiadasz minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą
znasz specyfikę rynku motocyklowego
bardzo dobrze obsługujesz pakiet MS Office - znajomość obsługi programów Safo oraz Microsoft CRM będzie dodatkowym atutem
znasz język angielski w mowie i piśmie co najmniej w stopniu komunikatywnym
nie lubisz się nudzić, masz głowę pełną pomysłów i determinację by realizować je na najwyższym poziomie
lubisz ludzi, zarażasz optymizmem, myślisz kreatywnie
cechuje Cię samodzielność, rzetelność i perfekcyjna organizacja swojego czasu pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej "RODO") zawiadamiamy, że: 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Liberty Motors S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037004, NIP: 7240002522, Regon 000036452,, zwany dalej: "Administratorem". 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu: • realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1pkt b) RODO (w celu wykonania umowy), • przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora), • wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana), 3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą: • nasi pracownicy i osoby współpracujące, którym powierzymy zadania które wymagać będą dostępu do Twoich danych • podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie Umów Powierzenia (np. firmy hostingowe w których wynajmujemy serwery, nasze biuro rachunkowe, firmy realizujące wysyłkę maili, kancelarie prawne, banki, firmy kurierskie, itp.) • organy Państwowe, którym przekażemy dane aby wypełnić zobowiązania narzucone przez obowiązujące przepisy 4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie; 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, przysługują Ci określone uprawnienia: • Masz prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu) - wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę; • Jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania; • W pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Cię informował; kiedy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora; • W przypadku, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora; 7. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. "prawnie uzasadniony interes administratora". W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w opisanym wyżej celu; 8. Aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Cię o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona; 9. Jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania, możesz także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał; 10. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

specjalista ds sprzedaży w dziale samochodów ciężarowych

 • Miejsce pracy:
  Włocławek , Olsztyn , Radom , Pruszcz Gdański, Elbląg
Dodano dnia: 04.10.2018
W związku dynamicznym rozwojem Segmentu Części do Pojazdów Ciężarowych poszukujemy kandydata na stanowisko:
Szukamy ludzi ambitnych i kreatywnych, którzy są profesjonalistami w pracy a poza nią realizują się rozwijając swoje pasje.
Od kandydatów oczekujemy:
znajomości branży motoryzacyjnej,
zaangażowania i samodzielności,
umiejętności pracy zespołowej,
zorientowania na relacje z klientami i otwartych na dialog z nimi.
Jako pracodawcę wyróżnia nas innowacyjność, przyjazne środowisko pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Narzędzia które otrzymują nasi pracownicy pozwalają na jakościową pracę a wsparcie doświadczonych kolegów z zespołu oraz szkolenia gwarantują szybkie wdrożenie w przyjaznej atmosferze.
Do obowiązków osoby zatrudnionej należeć będzie
zwiększanie udziału sprzedaży części do Pojazdów Ciężarowych w Regionie,realizowanie wdrożeń polityki handlowej Inter Cars na poszczególnych oddziałach oraz u Klientów przez nie obsługiwanych

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

młodszy specjalista ds personalnych

 • Miejsce pracy:
  Cząstków Mazowiecki, Zakroczym
Dodano dnia: 04.10.2018

Chcesz pracować w dziale Zarządzania Kapitałem Ludzkim? Zaaplikuj.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało przede wszystkim:
Przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem
Wsparcie w tworzeniu i wdrażaniu procedur wewnętrznych
Dbanie o prawidłowy przepływ informacji
Przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach
Przekazywanie pracownikom informacji odnośnie wymiaru urlopu, wysokości dochodów
Miejsce pracy możliwe w dwóch lokalizacjach: Cząstków Maz i Swobodnia gm. Zakroczym
Zapewniamy:
Pełne wsparcie we wdrożenie do obowiązków
Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
Swobodę działania - lubimy kreatywnych, skutecznych ludzi
Bogaty pakiet szkoleń w zakresie rozwoju umiejętności specjalistycznych, językowych - indywidualnie dobrany do potrzeb
Poszukujemy osoby, która będzie:
Dotrzymywała terminów
Jest skrupulatna i odpowiedzialna
Będzie potrafiła pracować pod presją czasu
Jest nastawiona na współpracę i rozwiązywanie konfliktów w sposób satysfakcjonujący dla obu stron
Zna podstawy przepisów z zakresu ubezpieczeń i prawa pracy
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie półroczne w pracy w administracji kadrowo-płacowej

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

Analityk Biznesowy

 • Miejsce pracy:
  Swobodnia gm. Zakroczym
Dodano dnia: 04.10.2018
Obecnie do Działu Rozwoju Systemów Logistycznych poszukujemy kandydatów na stanowisko: Analityk Biznesowy
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Analizę biznesową operacji magazynowych firmy
 • Opracowanie oraz prezentacja kosztów operacji logistycznych
 • Współpraca z klientami zewnętrznymi / wewnętrznymi
 • Współpraca z działem Sprawozdawczości Finansowej
 • Rozliczanie kosztów obsługi klientów wewnętrznych oraz zewnętrznych
Poszukujemy osoby, która posiada:
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze analizy biznesowej
 • Doświadczenie w wizualnej prezentacji wyników analiz
 • Dobrą znajomość budowy oraz działania relacyjnych baz danych ORACLE lub/i MS SQL
 • Dobra znajomość języka PL SQL, znajomość T-SQL będzie dodatkowym atutem
 • Dobrą znajomość narzędzi analitycznych tj. Power Pivot i/lub Power BI
 • Dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Znajomość programów: MS Office, w szczególności Excel i Power Point
 • Znajomość systemów Asseco.wms lub MS Reporting Services będzie dodatkowym atutem
Kandydatom oferujemy:
 • Stabilną pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie logistycznej
 • Interesujące wyzwania zawodowe umożliwiające zdobycie nowych kompetencji
 • Pracę w zespole doświadczonych współpracowników chętnie dzielących się unikalną wiedzą

Administratorem danych osobowych jest ILS sp. z o.o., ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn, 22 713 93 00, info@ilslogistics.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@intercars.eu. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w prowadzonym procesie rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzonego procesu rekrutacyjnego. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Młodszy dyspozytor

 • Miejsce pracy:
  Swobodnia gm. Zakroczym
Dodano dnia: 03.10.2018
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Pomoc w nadzorze nad terminowością wyjazdów/przejazdów pojazdów dla IC
 • Kompletowanie i segregowanie dokumentów
 • Rozliczanie firm współpracujących z IC ( transport)
 • Nadzór nad poprawnością przebiegu tras
 • Sprawdzanie i analizowanie wpisów w TMS
Poszukujemy osoby, która posiada:
 • Bardzo dobrą organizację pracy własnej
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Skrupulatność, dokładność, odpowiedzialność
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie z możliwością długotrwałej współpracy
 • Możliwość rozwoju w strukturach Grupy Kapitałowej Inter Cars
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Pracę w systemie trzyzmianowym

Administratorem danych osobowych jest ILS sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach przy ul. Klonowej 48, 05-830 Nadarzyn. Podane dane są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prowadzenia rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz do ich poprawiania.

Front-end Developer

 • Miejsce pracy:
  Warszawa, ul. Giełdowa 7/9
Dodano dnia: 03.10.2018
Inter Cars S.A. to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo - Wschodniej. Oferuje najszerszy asortyment części samochodowych w Europie Wschodniej. 
Chcesz dołączyć do naszego zespołu IT?
Zaaplikuj na stanowisko:
Obowiązki osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

• tworzenie i modyfikacja międzynarodowej sieci stron internetowych z wykorzystaniem najnowszych technologii
• rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych
• wdrażanie własnych pomysłów i rozwiązań
• aktywne uczestnictwo w ulepszaniu produktów tworzonych w firmie
• współpraca m. in. z zespołem programistów, projektantów
Wymagania:

• Ponad 1,5 roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
• znajomość JavaScript w standardzie ECMAScript 2015
• znajomość HTML5, CSS3 (LESS/SASS)
• znajomość narzędzi do budowania projektów (webpack/Grunt)
• znajomość zagadnień związanych z RWD
• doświadczenie w pracy w metodyce agile
• umiejętność posługiwania się systemem kontroli wersji (GIT)
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji
• odpowiedzialności i sumienności w wykonywaniu obowiązków
• znajomość trendów panujących na rynku web developerskim

Mile widziane:

• znajomość frameworków (React/Vue)
• doświadczenie w pisaniu testów
• znajomość Zend Framework 2, Twig
• znajomość PHP 7
Oferujemy:

• Przyjazne środowisko pracy o dużym potencjale rozwojowym
• Wsparcie doświadczonych kolegów z zespołu
• Narzędzia wspierające realizację własnych pomysłów
• Dużą samodzielność w działaniu oraz możliwość realizacji własnych pomysłów
• Atrakcyjne wynagrodzenie z możliwością wyboru formy zatrudnienia
• Miejsce pracy: Warszawa, ul. Giełdowa

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

Kierownik Filii

 • Miejsce pracy:
  Iława, Ostróda
Dodano dnia: 03.10.2018
Filie Iława, Ostróda z Grupy Inter Cars poszukują kandydatów do pracy do swojego zespołu na stanowisko:
Kierownik Filii
Opis stanowiska:
Realizowanie planów sprzedaży oraz zarządzanie podległym Zespołem
Zapewnienie wysokiej jakości obsługi Klienta
Nadzór nad funkcjonowaniem placówki
Budowanie pozytywnego wizerunku Firmy
Kandydatom oferujemy:
Niezbędne narzędzia pracy
Atrakcyjny pakiet motywacyjny
Szkolenie przygotowujące
Możliwość kształtowania własnej kariery i zdobywania doświadczeń w dużej firmie motoryzacyjnej
Zniżkę na asortyment dostępny w ofercie firmy
Od kandydatów oczekujemy:
Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
Doświadczenia w zarządzaniu zespołem minimum 2 lata
Wysokiej efektywności i motywacji w osiąganiu celów
Skuteczności i wysokiej jakości w realizacji zadań
Doświadczenia w branży motoryzacyjnej
Bardzo dobrej organizacji pracy

Administratorem danych osobowych jest FIRMA HANDLOWA "AUTO CENTER" PIOTR GRONOWSKI, Gdynia 81-361, ul. Władysława IV/ 30, NIP: 586-015-58-39, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mosinski@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

Konserwator / Technik Obiektu

 • Miejsce pracy:
  Cząstków Mazowiecki, Zakroczym
Dodano dnia: 02.10.2018
Dział Zarządzania Nieruchomości  poszukuje kandydatów do utrzymania prawidłowego funkcjonowania obiektu biurowego i magazynowego w lokalizacjach: Centrum Logistyczne w Swobodni, Centrum Logistyczne Cząstków Maz na stanowisko:
Konserwator / Technik Obiektu
Główne obowiązki na stanowisku:
Zapewnienie odpowiedniego stanu gotowości technicznej: obiektu, urządzeń i sprzętu, w tym: serwisowanie, odbieranie zgłoszeń dotyczących awarii i usterek oraz prowadzenie prac konserwacyjnych w ramach posiadanych uprawnień.
Nadzór nad pracami realizowanymi przez zewnętrzne firmy serwisowe, kontrola jakości i terminowości wykonanych prac; udział w pracach serwisowych zlecanych firmom zewnętrznym.
Prowadzenie wewnętrznych książek przeglądów technicznych budynku oraz urządzeń.
Wykonywanie prac porządkowych.
Utrzymanie zakładanych zapasów materiałów eksploatacyjnych oraz odpowiedzialność za sprzęt i powierzone narzędzia w tym ich ciągłą sprawność.
Praca zgodnie z przepisami w tym BHP, PPOŻ oraz pozostałymi zasadami panującymi w organizacji.
Wyjazdy służbowe wynikające z wykonywanych obowiązków.
Poszukujemy osoby, która posiada:
Doświadczenie zawodowe w zakresie: wykonywania prac rzemieślniczych, drobnych prac ogólno-budowlanych , stolarsko-ciesielskich, gospodarczych, obchody pomieszczeń technicznych i sterowanie urządzeniami.
Wykształcenie średnie techniczne
Dyspozycyjność - praca 3 zmianowa
Czynne prawo jazdy kat. B
Mile widziane: - doświadczenie w obsłudze nieruchomości - uprawnienia na obsługę wózków widłowych oraz podnośników nożycowych lub koszowych - uprawnienia elektryczne, ciepłownicze (dozór i eksploatacja) Grupa 1 i 2
Mile widziana "złota rączka"
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie i premie
- ubranie robocze, ekwiwalent na pranie
- stabilne zatrudnienie
- przyjazną atmosferę pracy
- dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej
- pracownicze ubezpieczenia Grupowe
- kartę Multisport

Administratorem danych osobowych jest ILS sp. z o.o., ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn, 22 713 93 00, info@ilslogistics.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@intercars.eu. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w prowadzonym procesie rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego

manager ds. rozwoju sieci warsztatowych

 • Miejsce pracy:
  Cząstków Mazowiecki, Polska Północno-Zachodnia
Dodano dnia: 01.10.2018
W ramach wspierania warsztatów w sieciach zrzeszonych Polski Północno - Zachodniej poszukujemy kandydatów na stanowisko:
manager ds. rozwoju sieci warsztatowych
Główne Zadania:
• Pozyskiwanie do sieci
• Kreowanie i wdrażanie strategii rozwoju sieci
• Cykliczne wyjazdy do klientów sieciowych zrzeszonych sieciach (obserwacja, działania wspierające i podnoszące jakość usług, budowanie planu działania z klientem)
• Wspieranie sieci w realizacji celów sprzedaży poprzeć coaching, doskonalenie metod sprzedaży i obsługi klienta
• Prowadzenie szkoleń "On The Job"
Co możemy Ci zaoferować?
• Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę z możliwością nawiązania długotrwałej współpracy
• Wynagrodzenie: podstawa + premia uzależniona od wyników
• Swobodę działania - lubimy kreatywnych, skutecznych ludzi
• Niezbędne narzędzia do pracy: telefon, komputer
• Bogaty pakiet szkoleń w zakresie rozwoju umiejętności specjalistycznych, językowych - indywidualnie dobrany do potrzeb
Bądź na tak, jeśli:
• Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu siecią warsztatów
• Mile widziana praca na podobnym stanowisku lub praca w roli szkoleniowca-handlowca lub doświadczenie w sprzedaży
• Znasz lokalny rynek motoryzacyjny
• Posiadasz prawo jazdy kategorii B
• Masz optymistyczne podejście do świata i ludzi
• Poruszanie się po środowisku MS Office nie sprawia Ci trudności
• Jesteś gotowy do częstych wyjazdów

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

React Front-end Developer

 • Miejsce pracy:
  Warszawa, ul. Giełdowa 7/9
Dodano dnia: 01.10.2018
Inter Cars SA to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo - Wschodniej. Od maja 2004 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem strategicznym Inter Cars SA jest utrzymanie pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dołącz do naszego zespołu specjalistów i ekspertów IT!
Zadania:
 • Tworzenie i optymalizacja kodu HTML, CSS, JS;
 • Współpraca z programistami i projektantami UX i UI;
 • Wycena czasochłonność projektów i zadań;
 • Szukanie i rekomendowanie najlepszych rozwiązań;
 • Tworzenie rozwiązań RWD, w oparciu o standardy W3C.
Wymagania:
 • Znajomość Javascript (ES6), SASS/LESS;
 • Znajomość ReactJS;
 • Doświadczenie w pracy z Twitter Bootstrap;
 • Doświadczenie w tworzeniu responsywnych stron;
 • Doświadczenie w pracy z REST API;
 • Znajomość narzędzi Webpack, Gulp lub Grunt;
 • Doświadczenie w pracy w systemie kontroli wersji (git)
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność pracy w dynamicznym zespole.
Mile widziane:
 • Doświadczenie w pracy przy systemach mikrousługowych;
 • Doświadczenie z Redux/Flux,
 • NodeJS;
 • Umiejętność pisania testów jednostkowych;
 • Umiejętności analityczne.
Oferujemy:
 • Przyjazne środowisko pracy o dużym potencjale rozwojowym;
 • Wsparcie doświadczonych kolegów z zespołu; 
 • Narzędzia wspierające realizację własnych pomysłów;
 • Dużą samodzielność w działaniu oraz możliwość realizacji własnych pomysłów; 
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z możliwością wyboru formy zatrudnienia;
 • Miejsce pracy: Warszawa, ul. Giełdowa.

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

Specjalista ds. Rekrutacji

 • Miejsce pracy:
  Zakroczym - Swobodnia
Dodano dnia: 01.10.2018
J&M poszukuje Samodzielnego Rekrutera z doświadczeniem w realizowaniu projektów rekrutacyjnych w branży logistycznej
Główne zadania:
Pozyskiwanie kandydatów do pracy w różnych działach magazynu z wykorzystaniem różnorodnych dostępnych narzędzi i kanałów dotarcia do kandydatów
Wsparcie w pozostałych rekrutacjach
Samodzielna i kompleksowa realizacja projektów rekrutacyjnych
Podstawowe wdrożenie nowych pracowników
Administrowanie i zarządzanie bazą danych
Raportowanie bieżącego statusu rekrutacji
Zapewniamy:
Ciekawą pracę w dużej, stabilnej międzynarodowej organizacji
Dużą samodzielność w działaniu oraz możliwość realizacji własnych pomysłów
Będziesz pracować w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej wymianie doświadczeń
Stabilne zatrudnienie
Bogaty pakiety socjalny (m.in. bony okolicznościowe, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, wczasy pod gruszą)
Czego wymagamy:
Znajomości nowoczesnych metod samodzielnego pozyskiwania kandydatów do pracy
Wiedzy praktycznej z zakresu prawa pracy, technik i procedur rekrutacyjnych
Bardzo dobrej organizacji pracy własnej, zdolności ustalania priorytetów
Komunikatywności, otwartości i umiejętności pracy w zespole
Konieczne doświadczenie na podobnym stanowisku min rok
Znajomość języka angielskiego - w stopniu pozwalającym na samodzielną rekrutację obcokrajowców

Administratorem danych osobowych jest ILS sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach przy ul. Klonowej 48, 05-830 Nadarzyn. Podane dane są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prowadzenia rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz do ich poprawiania

Młodszy Grafik komputerowy

 • Miejsce pracy:
  Warszawa, Cząstków Maz.
Dodano dnia: 28.09.2018
ICMS poszukuje zdolnych kandydatów do pracy na stanowisku:
Młodszy Grafik komputerowy
Zakres obowiązków:
• przygotowywanie projektów opakowań produktów
• projektowanie materiałów związanych z komunikacją (reklamy w prasie, mailingi, newslettery itp.)
• wykonywanie oraz obróbka zdjęć produktów
• opracowywanie materiałów promocyjnych: katalogów produktów, ulotek itp.
• tworzenie grafiki na stronę www oraz banerów internetowych
• przygotowywanie i akceptacja materiałów do druku
Zapewniamy:
• zdobycie cennego doświadczenia w stabilnej, intensywnie rozwijającej się firmie międzynarodowej,
• rozwój zawodowy (awans) w obszarze projektowania graficznego,
• umowę o pracę, pełen etat
• pakiet szkoleń
• wsparcie doświadczonej kadry specjalistów
• praca w kilkuosobowym zespole w siedzibie firmy w Cząstkowie Mazowieckim oraz w studio graficznym w Warszawie
Oczekiwania:
• znajomość pakietu Adobe (Photoshop, Illustator, InDesign)
• wysoka kreatywność, zmysł artystyczny
• znajomość zagadnień związanych z przygotowywaniem materiałów do druku
• umiejętność pracy pod presją czasu
• umiejętność pracy w zespole
• inicjatywa w działaniu
Mile widziane: • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku • znajomość języka angielskiego • znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem internetowych materiałów reklamowych

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

Specjalista ds. Transportu

 • Miejsce pracy:
  Swobodnia gm. Zakroczym
Dodano dnia: 28.09.2018
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Realizację krajowych zleceń transportowych
 • Bieżącą współpracę z kontrahentami
 • Sprawdzanie i analizowanie wpisów w TMS
 • Organizację transportu międzynarodowego zarówno w eksporcie, imporcie oraz tranzycie
 • Wypełnianie i nadzorowanie zgłoszeń SENT
Poszukujemy osoby, która posiada:
 • Podstawową znajomość prawa transportowego
 • Podstawową znajomość konwencji CRM
 • Znajomość ustawy SENT
 • Znajomość reguł Incoterms 2010
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Skrupulatność, dokładność, odpowiedzialność
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych Znajomość systemu SAP i TMS będzie dodatkowym atutem
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju w nowoczesnej firmie logistycznej
 • Przyjazną atmosferę pracy

Administratorem danych osobowych jest ILS sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach przy ul. Klonowej 48, 05-830 Nadarzyn. Podane dane są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prowadzenia rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz do ich poprawiania.

Magazynier

 • Miejsce pracy:
  Czosnów/Cząstków Mazowiecki
Dodano dnia: 28.09.2018

J&M Logistics Sp. z o.o., obsługujący magazyn centralny Inter Cars S.A, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Jakie będą Twoje zadania?

• Realizacja przyjęcia towaru do magazynu
• Kompletacja zamówień od klientów
• Sortowanie i pakowanie towaru
• Obsługa wydania towaru
Czego oczekujemy od kandydatów?

• Zaangażowania i chęci do pracy
• Sumienności i dokładności w wykonywaniu obowiązków
• Gotowości i zdolności do pracy w trybie 2 zmianowym
• Przestrzegania zasad i wewnętrznych regulaminów pracy
Co możemy Ci zaoferować?

• Atrakcyjne wynagrodzenie  + premia miesięczna - wynagrodzenia wypłacane regularnie i terminowo
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat-(bezpośrednio w firmie)
• Bogaty pakiety socjalny (m.in. Bony okolicznościowe, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, wczasy pod gruszą)
• Udział w corocznych imprezach - Piknik rodzinny z okazji Dnia dziecka oraz Mikołajek
• Możliwość przystąpienia do atrakcyjnego ubezpieczenia grupowego dla Ciebie i Twojej rodziny
• System szkoleń na stanowisku pracy
• Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy

Administratorem danych osobowych jest J&M LOGISTICS Sp. z o.o. w siedzibie przy ul. Gdańska 15, 05-152 Czosnów. Podane dane są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prowadzenia rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz do ich poprawiania.

Kierownik Magazynu

 • Miejsce pracy:
  Bydgoszcz
Dodano dnia: 27.09.2018
Mini Hub Bydgoszcz zatrudni z doświadczeniem min 2 lata w pracy na stanowisku:
kierownik magazynu
Zadania
kontrola prawidłowego przebiegu procesów magazynowych (przyjęcia, wysyłki, reklamacje)
odpowiedzialność za całokształt pracy magazynu zarządzanie podległymi pracownikami (organizacja i nadzór pracy, ocena, motywowanie do efektywnej pracy)
nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów
nadzór i dbałość nad powierzonym mieniem i towarem na magazynie
Oczekiwania
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku doświadczenie
w zarządzaniu grupą pracowników
skrupulatność i dokładność podstawowa
wiedza nt. części samochodowych
podstawowa umiejętność obsługi komputera
Oferujemy:
Stabilne warunki zatrudnienia, umowę o pracę z możliwością nawiązania stałej współpracy
Pracę dwuzmianową
Wynagrodzenie: podstawa + premia uzależniona od wyników
Możliwość rozwoju zawodowego
Zniżkę na asortyment dostępny w ofercie firmy

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

Sprzedawca - rynek pojazdów ciężarowych

 • Miejsce pracy:
  pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie
Dodano dnia: 27.09.2018
Oddziały:
Pomorskie miasta: Lębork, Słupsk, Chojnice, Człuchów
Kujawsko-Pomorskie miasta: Bydgoszcz, Toruń, Świecie, Nakło nad Notecią,
Inowrocław Zachodnio-Pomorskie miasta: Koszalin, Szczecinek
poszukują kandydatów do pracy na stanowisko:
Sprzedawca - rynek pojazdów ciężarowych
Opis stanowiska:
obsługa klienta w zakresie sprzedaży
informowanie klientów o dostępnej ofercie handlowej
zgłaszanie wniosków dotyczących uzupełnienia oferty
Kandydatom oferujemy:
konkurencyjne wynagrodzenie pracę w zespole doświadczonych i zmotywowanych ludzi
pracę w przyjaznej kulturze organizacyjnej
nowoczesne narzędzia pracy
stabilne zatrudnienie wyzwania, umożliwiające rozwój własnych kompetencji
Od kandydatów oczekujemy:
doświadczenie w sprzedaży części do samochodów osobowych/ciężarowych
znajomość budowy pojazdów mechanicznych
komunikatywność
Mile widziane osoby ze znajomością techniki pojazdów ciężarowych

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

Magazynier

 • Miejsce pracy:
  Siedlce
Dodano dnia: 25.09.2018
Opis stanowiska:
 • Przyjmowanie dostaw
 • Kompletowanie towarów według zamówienia oraz przygotowywanie wysyłek
 • Prawidłowe rozlokowanie towarów w magazynie
 • Zbieranie towaru z półek wg określonej specyfikacji przy użyciu czytników kodów
Od kandydatów oczekujemy:
 • Podstawowej umiejętności obsługi komputera
 • Skrupulatności i dokładności
 • Dodatkowym atutem będą uprawnienia na wózki widłowe
Kandydatom oferujemy:
 • Stabilne warunki zatrudnienia, umowę o pracę z możliwością nawiązania dalszej współpracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w systemie zmianowym

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

Magazynier

 • Miejsce pracy:
  Swobodnia
Dodano dnia: 25.09.2018

ILS Sp. z o.o., operator logistyczny z grupy kapitałowej Inter Cars S.A., w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy w Europejskim Centrum Logistyki i Rozwoju w Zakroczymiu na stanowisko:

Jakie będą Twoje zadania?

• Realizacja przyjęcia towaru do magazynu
• Kompletacja zamówień od klientów
• Sortowanie i pakowanie towaru
• Obsługa wydania towaru
Czego oczekujemy od kandydatów?

• Zaangażowania i chęci do pracy
• Sumienności i dokładności w wykonywaniu obowiązków
• Gotowości i zdolności do pracy w trybie zmianowym
• Przestrzegania zasad i wewnętrznych regulaminów pracy
Co możemy Ci zaoferować?

• Atrakcyjne wynagrodzenie + premia miesięczna - wynagrodzenia wypłacane regularnie i terminowo
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat -(bezpośrednio w firmie)
• Bogaty pakiety socjalny (m.in. Bony okolicznościowe, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, wczasy pod gruszą)
• Udział w corocznych imprezach - Piknik rodzinny z okazji Dnia dziecka oraz Mikołajek
• Możliwość przystąpienia do atrakcyjnego ubezpieczenia grupowego dla Ciebie i Twojej rodziny
• System szkoleń na stanowisku pracy
• Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy

Administratorem danych osobowych jest ILS sp. z o.o., ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn, 22 713 93 00, info@ilslogistics.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@intercars.eu. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w prowadzonym procesie rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do momentu zakończenia prowadzonego procesu rekrutacyjnego. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Kierowca

 • Miejsce pracy:
  Warszawa
Dodano dnia: 24.09.2018
Opis stanowiska:
 • Realizacja dostaw towarów do klienta
 • Planowanie optymalnej trasy przejazdu
 • Dbanie o powierzone mienie
 • Prowadzenie dokumentacji jazdy w zakresie realizowanych zadań
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z załadunkiem i rozliczeniem klienta
 • Dbanie o pozytywny wizerunek firmy
Od kandydatów oczekujemy:
 • Czynnego prawa jazy kat. B
 • Samodzielności, odpowiedzialności i sumienności
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku
Kandydatom oferujemy:
 • Stałe miesięczne wynagrodzenie
 • Formę zatrudnienia w oparciu o B2B
 • Miejsce pracy w Twoim rejonie zamieszkania
 • Stabilną pracę w rozwijającej się firmie
 • Niezbędne narzędzia pracy: samochód, telefon

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

Tester Aplikacji Webowych / Tester Manualny

 • Miejsce pracy:
  Warszawa, ul. Giełdowa 7/9
Dodano dnia: 24.09.2018
Inter Cars S.A. to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo - Wschodniej. Oferuje najszerszy asortyment części samochodowych w Europie Wschodniej.

Chcesz dołączyć do naszego zespołu IT?
Zaaplikuj na stanowisko:
Zakres obowiązków:

• manualne testowanie aplikacji webowych oraz ich integracji z zewnętrznymi systemami,
• tworzenie planów testów w oparciu o standardy firmy,
• analiza przypadków testowych, ocena i weryfikacja wymagań,
• analiza i badanie zgodności tworzonych funkcjonalności względem specyfikacji,
• dbanie o jakość dostarczanych rozwiązań
• zwracanie uwagi na aspekty użyteczności (UX),
• współpraca z zespołem analityków i programistów.
Wymagania:
• minimum 2-letnie doświadczenie w testowaniu aplikacji (web & mobile),
• umiejętność tworzenia manualnych przypadków testowych, scenariuszy oraz przygotowywania danych testowych,
• umiejętność realizowania manualnych scenariuszy testowych w aplikacjach webowych oraz na platformach mobilnych,
• umiejętność tworzenia raportów, dokumentacji wyników wykonanych testów,
• umiejętność analizowania dokumentacji technicznej,
• znajomość języka angielskiego na poziomie rozumienia dokumentacji

Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość narzędzi do raportowania błędów (Jira), narzędzia Selenium WebDriver oraz baz danych SQL
Oferujemy:

• pracę w stabilnej i nowocześnie zarządzanej firmie z wieloletnimi tradycjami,
• pracę w doświadczonym zespole QA,
• możliwość realizacji własnych pomysłów,
• pracę w dużym serwisie e-commerce,
• pracę w pełnym wymiarze godzin.

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

Młodszy Specjalista ds. Zamówień Ekspresowych

 • Miejsce pracy:
  Cząstków Mazowiecki
Dodano dnia: 19.09.2018
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • Koordynowanie korespondencji mailowej między filiami a dostawcami tzn. przesyłanie i archiwizacja
 • Monitorowanie przesyłek między dostawcami a filiami IC
 • Współpraca z Działem Floty
 • Współpraca z Działem Dostaw
 • Współpraca z Działem Niezgodności (pomoc w wyjaśnieniu braków i nadwyżek towarowych, odsyłanie zwrotów do dostawców)
Od kandydatów oczekujemy:
 • Umiejętności obsługi programów MS Office, środowisko Windows, poczty elektronicznej Outlook
 • Komunikatywności
 • Znajomości j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Łatwości nawiązywania kontaktów
 • Dobrej organizacji pracy
 • Znajomości budowy samochodu
 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem
Oferujemy:
 • Umowę o pracę na zastępstwo (około 1,5roku)
 • Wynagrodzenie: podstawa + premia uzależniona od wyników
 • Swobodę działania - lubimy kreatywnych, skutecznych ludzi
 • Bogaty pakiet szkoleń w zakresie rozwoju umiejętności specjalistycznych, językowych - indywidualnie dobrany do potrzeb
 • Zniżkę na asortyment dostępny w ofercie firmy

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

Programista JAVA

 • Miejsce pracy:
  Warszawa, ul. Giełdowa 7/9
Dodano dnia: 18.09.2018
INTER CARS S.A. to największy dystrybutor części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Inter Cars S.A. prowadzi aktywną sprzedaż poprzez sieć sprzedaży w 14 krajach. W ofercie spółki znajdują się części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych oraz części zamiennych i akcesoriów do naczep, przyczep, autobusów, maszyn rolniczych i motocykli.

Chcesz dołączyć do naszego zespołu IT?

Zaaplikuj na stanowisko:
Główne obowiązki:

• Programowanie i wdrażanie projektów w technologii Java
• Analiza dokumentacji projektowej
• Projektowanie, realizacja i utrzymanie rozwiązań programistycznych samodzielnie i zespołowo
• Tworzenie dokumentacji technicznej
• Estymacja zadań i ich realizacja w wyznaczonym terminie
• Pisanie testów jednostkowych i funkcjonalnych
Wymagania:

• Bardzo dobra znajomość programowania w Javie udokumentowana co najmniej 2 letnim doświadczeniem
• Znajomość architektury mikroserwisów
• Bardzo dobra znajomość relacyjnych baz danych, w szczególności PostgreSQL
• Dobra, praktyczna znajomość systemu kontroli wersji GIT
• Dobra znajomość systemu operacyjnego Linux, umożliwiająca swobodną pracę na środowisku developerskim, jak i wykonywanie prac                 na środowiskach testowych oraz produkcyjnych

Dodatkowe atuty:

• Znajomość Solr, Redisa, Celery, RabbitMQ, Nodejs, React;
Oferujemy:

• Przyjazne środowisko pracy o dużym potencjale rozwojowym
• Wsparcie doświadczonych kolegów z zespołu 
• Narzędzia wspierające realizację własnych pomysłów
• Dużą samodzielność w działaniu oraz możliwość realizacji własnych pomysłów
• Atrakcyjne wynagrodzenie z możliwością wyboru formy zatrudnienia 
• Miejsce pracy: Warszawa, ul. Giełdowa

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

Młodszy Specjalista ds. Nadzoru nad Zobowiązaniami

 • Miejsce pracy:
  Kajetany k. Nadarzyna
Dodano dnia: 18.09.2018
Do zadań wybranej osoby należeć będzie:
 • Nadzór nad rozrachunkami klientów, głównie dostawców
 • Rozliczanie wyciągów bankowych
 • Uzgadnianie wybranych kont księgowych
 • Bieżąca obsługa finansowo księgowa
Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie ekonomiczne lub pokrewne
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w pionie finansów
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Dobra znajomość obsługi MS Office, w szczególności Excel
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Dobra organizacja pracy
 • Znajomość programów: Safo oraz Oracle OEBS będzie dodatkowym atutem
Osobom spełniającym powyższe wymagania, zaangażowanym oraz chcącym podjąć pracę w naszym zespole oferujemy korzystne warunki i zasady pracy w przyjaznym i profesjonalnym środowisku oraz możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

Specjalista ds. Bezpieczeństwa IT

 • Miejsce pracy:
  Warszawa, ul. Giełdowa 7/9
Dodano dnia: 17.09.2018
INTER CARS S.A. to największy dystrybutor części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Inter Cars S.A. prowadzi aktywną sprzedaż poprzez sieć sprzedaży w 14 krajach. W ofercie spółki znajdują się części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych oraz części zamiennych i akcesoriów do naczep, przyczep, autobusów, maszyn rolniczych i motocykli.

Chcesz dołączyć do naszego zespołu IT?

Zaaplikuj na stanowisko:
Zakres obowiązków:

• Wdrażanie i obsługa nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa
• Uczestnictwo w strategicznych projektach biznesowych
• Reagowanie i analizowanie incydentów bezpieczeństwa oraz rekomendowanie działań naprawczych
• Raportowanie o stanie bezpieczeństwa
• Udział w opracowywaniu przepisów wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa IT oraz ciągłości działania
• Prowadzenie szkoleń z zakresy cyberbezpieczeństwa dla pracowników i Inter Cars
Wymagania:

• 3 lata doświadczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa i pracy z rozwiązaniami bezpieczeństwa
• Znajomość aktualnych zagrożeń
• Znajomość zagadnień Cloud Computing’u i ryzyk bezpieczeństwa z tym związanych
• Znajomość zagadnień związanych obsługą incydentów bezpieczeństwa
• Umiejętności pracy w zespole
• Znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
• Dodatkowym atutem będą certyfikaty: CISSP, CISA, OSCP.
Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
• Wynagrodzenie odpowiednie do kompetencji i wyników pracy
• Ciekawe wyzwania, możliwości wszechstronnego rozwoju zawodowego
• Udział w wielu ciekawych projektach
• Odpowiedzialne i samodzielne stanowisko.

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

Doradca klienta w niemieckojęzycznym sklepie internetowym

 • Miejsce pracy:
  Warszawa, ul. Giełdowa
Dodano dnia: 14.09.2018
Opis stanowiska: -
 • Obsługa klientów niemieckojęzycznych w zakresie sprzedaży
 • Pomoc w korzystaniu z oferty sklepu internetowego
 • Informowanie klientów o dostępnej ofercie handlowej firmy oraz o aktualnych promocjach
Wymagania:
 • Biegła znajomość języka niemieckiego
 • Bardzo dobre umiejętności obsługi komputera (MS Office)
 • Umiejętność współdziałania w zespole
 • Wysoka kultura osobista
Oferujemy:
 • Pasjonującą, wciągającą i pozbawioną monotonii pracę w nowoczesnej, dużej firmie
 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwe zatrudnienie również w niepełnym wymiarze godzin
 • Przyjazne i nowoczesne środowisko pracy oraz młodą duchem atmosferę w firmie
 • Szkolenia sprzedażowe i produktowe

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

Analityk Biznesowy IT

 • Miejsce pracy:
  Warszawa, ul. Giełdowa 7/9
Dodano dnia: 12.09.2018
Inter Cars to ponad 500 oddziałów w 16 krajach, ponad setka aplikacji w środowisku IT. W związku z dynamicznym rozwojem, tak samego biznesu jak i naszego środowiska informatycznego, Inter Cars S.A. buduje zespół odpowiedzialny za architekturę korporacyjną całej grupy kapitałowej. Tak złożone środowisko stawia przed architektami i analitykami wiele interesujących wyzwań! Chcesz dowiedzieć się więcej na nasz temat? Wejdź na www.intercars.eu Dołącz do naszego zespołu jako: Analityk Biznesowy IT
Główne zadania:

• Tworzenie i utrzymanie dokumentacji struktur i procesów biznesowych organizacji oraz ich powiązań z aplikacjami i infrastrukturą IT
• Wspieranie innych działów oraz projektów w analizie biznesowej oraz zdobywaniu informacji o organizacji
• Analiza spójności procesów pomiędzy poszczególnymi spółkami oraz regionami działalności grupy kapitałowej
• Kontrola wpływu projektów oraz codziennej działalności IT na działalność biznesową
• Nadzór nad zbieraniem, utrzymaniem i obiegiem danych w organizacji
• Aktywna analiza potencjalnych ryzyk, usprawnień i możliwości rozwoju
• Okazjonalne (kilka razy w roku) wyjazdy służbowe do krajów Unii Europejskiej.
Wymagania:

• Rozwinięte zdolności analityczne, również we współpracy z osobami o niewielkiej wiedzy technicznej
• Dobre zrozumienie działania średnich i dużych organizacji, procesów biznesowych oraz prowadzenia projektów
• Umiejętność modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN
• Doskonała komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej oraz wyczucie niezbędne do działania w dużej organizacji
• Swobodna komunikacja w języku angielskim, w mowie i w piśmie.

Mile widziane:

• Doświadczenie w branży motoryzacyjnej, logistycznej lub dystrybucyjnej
• Znajomość technologii związanych z oprogramowaniem i infrastrukturą IT, w tym zagadnień takich jak aplikacje webowe, bazy danych, integracja systemów, bezpieczeństwo, infrastruktura serwerowa i sieciowa oraz rozwiązania chmurowe
• Zrozumienie zasad budżetowania i zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
• Umiejętność modelowania w notacji ArchiMate lub UML
• Znajomość narzędzia Sparx Enterprise Architect lub BOC Group ADONIS
• Zdolności przywódcze i doświadczenie w zarządzaniu zespołami.
Oferujemy:

• Pracę w interesujących projektach z zakresu transformacji cyfrowej w dużej europejskiej firmie, funkcjonującej z sukcesami w 16 krajach
• Możliwość udziału w międzynarodowych przedsięwzięciach
• Wygodną lokalizację w Warszawie, przy metrze Rondo Daszyńskiego
• Dużą samodzielność w działaniu i możliwość realizacji własnych pomysłów
• Atrakcyjne wynagrodzenie

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.

Administrator Systemów Informatycznych

 • Miejsce pracy:
  Warszawa, ul. Giełdowa 7/9
Dodano dnia: 31.08.2018
INTER CARS S.A. to największy dystrybutor części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Inter Cars S.A. prowadzi aktywną sprzedaż poprzez sieć sprzedaży w 14 krajach. W ofercie spółki znajdują się części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych oraz części zamiennych i akcesoriów do naczep, przyczep, autobusów, maszyn rolniczych i motocykli.

Chcesz dołączyć do naszego zespołu IT?

Zaaplikuj na stanowisko: Administrator Systemów Informatycznych
Zakres obowiązków:

• Administrowanie
- Usługami Katalogowymi (Active Directory)
- Usługami O365

• Administracja Serwerami Terminalowymi
• Administracja środowiskiem wirtualnym Vmware,
• Administracja i utrzymanie Serwerów Produkcyjnych IC
• Administracja określonymi aplikacjami na serwerach IC
• Rozwiązywanie problemów w ramach SDM
• Realizacja wdrożeń i projektów w ramach JIRA
Wymagamy:

• Wykształcenia wyższego technicznego (preferowany kierunek Informatyka)
• Doświadczenia na stanowisku Administratora Systemów Informatycznych lub na podobnym stanowisku
• Znajomości:
- Active Directory,
- Vmware, 
- Office 365,
- Windows Server 2008/2012/2016
• Odpowiedzialności i sumienności w wykonywaniu obowiązków
• Umiejętności pracy w zespole
• Znajomości języka angielskiego na poziomie B1/B2
Oferujemy:

• Przyjazne środowisko pracy w młodym zespole o dużym potencjale rozwojowym
• Wsparcie doświadczonych kolegów z zespołu
• Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy
• Dużą samodzielność w działaniu oraz możliwość realizacji własnych pomysłów
• Atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy
• Miejsce pracy: Warszawa, ul. Giełdowa

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału.